ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η Πολιτική Ποιότητας
Διατυπώνεται με βάση την παρακάτω αρχή:

«Συνεχής βελτίωση της οργάνωσης, των διαδικασιών και του επαγγελματισμού των συνεργατών μας και όλων των εργαζομένων ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με το χαμηλότερο δυνατό κόστος».Από την πρώτη στιγμή δραστηριότητας της ΜΕΛΚΑΤ, έχουμε συνδέσει τις υπηρεσίες μας με διεθνώς αναγνωρισμένα υψηλά ποιοτικά πρότυπα λειτουργίας, τα οποία συνεχώς επιδιώκουμε να βελτιώνουμε και να ανανεώνουμε.Αναγνωρίζοντας την πραγματική αξία των προτύπων της σειράς ISO 9001 και έχοντας πίστη ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου πρότυπου είναι ισχυρό εργαλείο για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, η εταιρεία πιστοποιήθηκε το 2005 με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 από τον φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS.Επίσης, το 2008 αποκτήσαμε την πιστοποίηση της Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 από την EQA HELLAS και το πιστοποιητικό ISO 14001:2004 στην Περιβαλλοντική Διαχείριση των έργων της από την GlobalGROUP.

Δέσμευση στην Ποιότητα, Ασφάλεια & Συνεχή Βελτίωση Των Υπηρεσιών μας.

Πελάτες
που μας εμπιστεύθηκαν