ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ
Δείτε έργα της ΜΕΛΚΑΤ
ανά κατηγορία
ναχuring
Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις παραλιακής ζώνης λιμένα Νάξου
LASring
Αντλία θερμότητας και ΚΚΜ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
kaliring
Ανακατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Καλλιθέας
ikasuring
Διαχείριση κτιρίων ΙΚΑ
μαριναsuring
Επισκευή Ηλεκτροφωτισμού στη Μαρίνα Αλίμου
xalking
Ψυκτικά μηχανήματα στην Ιχθυόσκαλα Χαλκίδας